Wednesday, 16 December 2009

...credits intro

We usually perceive exhibitions as a collection of presented objects. Such an exhibition of objects becomes the sole end of a long process of searching for, exchanging and creating a concept that emerges between an artist and a curator, between artists or sometimes even between a group of curators. This is a process that is traditionally absent from the public eye and which the public is excluded from experiencing.

As graduates of the Curatorial Studies program in Cracow, we would like to suggest a reversal of this traditional scheme of perceiving exhibitions. Concentrating on the basic foundations of this exhibition, that of the cooperation between The HISK and the Curatorial Studies Program in Cracow, we would like to focus on the process of communication, discussion and presentation as well as on the individuals engaged in this project, or the very institutions involved, thus highlighting the character and significance of such a cooperation.

For this reason the strictly visual layer of the exhibition would be limited to simply a list of participating individuals and their representatives. However, we would like to emphasize the importance on all the social functions that will form part of the whole project. The vernissage would become the time and place to meet various individuals engaged in the project, and the encounter with a public. On the other hand, the presentations, discussions and lectures which would take place in the conference room in the Wyspianski Pavilion throughout the duration of the entire exhibition, would open the space to the active participation of the audience. Artists would be able to present their works in a thorough and erudite way, while graduates from the curatorial studies program would be able to present their individual projects and visions. Both institutions would have the opportunity to spread information about their respective activities and about the exhibitions (or rather “through it”) to a general public.

The Wyspianski Pavilion would become a very new-age information point about the most recent and relevant artistic activities in Poland, while at the same time promoting and distributing knowledge about the HISK and Belgium. The goal behind this exhibition is to form a place where the most creative moments of the exhibition process are revealed to the public.

Albert Godycki, Magdalena Kownacka, Katarzyna Słoboda


----------------------------------------------------------------------------------

Zazwyczaj postrzegamy wystawy jako zbiór prezentowanych nam obiektów. Tymczasem owa wystawa obiektów jest jedynie końcowym etapem długiego procesu poznawania, wymiany i tworzenia koncepcji, która powstaje między kuratorem a artystami, samymi artystami a niekiedy nawet wewnątrz grupy kuratorów. Jest to proces, którego zwykle publiczność wystawy nie jest świadoma i której nie może doświadczyć.

Będąc absolwentami studiów kuratorskich oraz w tym przypadku reprezentując instytucję jaką są Muzealnicze Studia Kuratorskie, chcielibyśmy zaproponować odwrócenie owego zwyczajowego podziału na role i schematu percepcji wystawy. Skupiając się na podstawowym założeniu wystawy jakim jest współpraca między krakowskimi Studiami Kuratorskimi a Wyższą Akademią Sztuk Pięknych w Gandawie (HISK), chcielibyśmy skupić się na procesie komunikacji, dyskusji i prezentacji zarówno poszczególnych osób zaangażowanych w ten projekt jak i samych instytucji podkreślając tym samym charakter i istotę tej wspólpracy.

Dlatego warstwa stricte wizualna wystawy zostałaby ograniczona jedynie do listy uczestniczących w projekcie osób oraz prezentacji zaangażowanych instytucji. Główny nacisk pragnęlibyśmy natomiast położyć na wszystkie towarzyszące zwykle wystawom wydarzenia. Wernisaż stałby się miejscem i okazją do spotkania wszystkich zaangażowanych w projekt osób z publicznością oraz ze środowiskiem krakowskim. Natomiast prezentacje, dyskusje i wykłady, które odbywały by się w sali konferencyjnej Pawilonu podczas całego trwania tego wydarzenia, byłyby elementami dynamizującymi jego przestrzeń i pozwalającymi na aktywny udział publiczności w tym wydarzeniu. Poszczególni artyści HISKu mogliby w sposób kompleksowy zaprezentować swój dorobek artystyczny. Absolwenci studiów kuratorskich mieliby okazję do zaprezentowania swoich projektów i indywidualnych wizji zawodu kuratora. Obydwie instytucje mogłyby przybliżyć publiczności swoje cele oraz programy i sposoby nauczania.

W ten sposób Pawilon Wyspiańskiego stałby się w okresie trwania wystawy bardzo nowoczesnym punktem informacji na temat najbardziej aktualnych wydarzeń artystycznych w Polsce, miejscem promocji krakowskiej instytucji, gospodarzem renomowanej uczelni belgijskiej oraz miejscem wymiany idei, dyskusji i doświadczeń. Celem bowiem tej wystawy jest stworzenie miejsca, w którym najbardziej kreatywny moment tworzenia każdej wystawy udostępniony jest publiczności.

Albert Godycki, Magdalena Kownacka, Katarzyna Słoboda

No comments:

Post a Comment